ข้อสำคัญของ “ระบบเตือนอัคคีภัย” ที่เรานั้นควรรู้ไว้

ระบบ fire alarm
| | 0 Comments

ระบบ fire alarm นั้นเป็นหนึ่งในระบบที่จำเป็นอย่างมากภายในอุตสาหกรรมเพราะว่าเป็นระบบเตือนภัยที่จะช่วยภายในอุตสาหกรรมนั้นรู้ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารหรือไม่  ซึ่งนั้นจะทำให้เกิดความปลอดภัยต่อพนักงานอย่างมาก และ ส่งผลเกิดความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากด้วยเช่นกัน ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาดูกันว่า “ข้อสำคัญของระบบ fire alarm” นั้นจะมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมอย่างไรบ้าง

การป้องกันอัคคีภัย

            ระบบ fire alarm นั้นสิ่งสำคัญอย่างมากแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ “การป้องกันอัคคีภัย” เพราะว่าจุดประสงค์หลัก ๆ ของการที่ภายในอุตสาหกรรม และ อาคารสูงนั้นมีการติดตั้ง ระบบ fire alarm ไว้นั้นก็เพราะว่าป้องกันอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากหลากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าลัดวงจร หรือ แม้แต่สภาพอากาศที่ไม่เป็นใจส่งผลให้เกิดประกายไฟ ระบบ fire alarm จะช่วยเตือนในส่วนนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิไฟไหม้ภายในอุตสาหกรรม และ อาคารสูงได้นั้นเอง

ป้องกันความเสียหายต่อชีวิต และ ทรัพย์สิน

            เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้นั้นสิ่งต่อมาที่จะสูญเสียนั้นคือ “ทรัพย์สิน” ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินของบริษัท หรือ ของส่วนตัวนั้นมีโอกาสที่จะถูกทำลายได้ด้วยเพลิงไหม้ และ อีกสิ่งที่สำคัญมากกว่าคือ “ชีวิต” นั้นเองเพราะว่าอัคคีภัยนั้นไม่ได้น่ากลัวเพียงแค่ไฟไหม้อย่างเดียวแต่ควันที่ลอยอยู่ก็สามารถทำให้เราเสียชีวิตได้ด้วยการสำลักควันได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นการป้องกันภายในอุตสาหกรรม ทั้งโรงงาน และ ออฟฟิศตึกสูงนั้นการมีระบบ fire alarm นั้นจะช่วย Save ทั้งชีวิตของเรา และ ทรัพย์สินอย่างมากด้วยเช่นกัน

ป้องกันการเสียผลประโยชน์

            ผลประโยชน์นั้นอาจจะมองว่าไม่สำคัญตัวเรา แต่หากว่าเราลองมองลึก ๆ แล้ว หากว่าภายในอุตสาหกรรม หรือ โรงงาน และ แม้แต่ออฟฟิศตึกสูงนั้นหากว่าป้องกันอัคคีภัยได้ และ ถ้าหากว่าช่วยป้องกันได้นั้นก็จะทำให้ผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมนั้นปันผลออกมาในรูปแบบเงินเดือน หรือ โบนัสของเราได้ด้วยเช่นกัน จะเห็นว่ามีความสำคัญอย่างมากด้วยเช่นกันที่จะทำให้เรานั้นได้รับผลประโยชน์ในการป้องกันอัคคีภัยนั้นเอง

ควบคุมเพลิงได้ง่ายกว่า

            ในกรณที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นั้นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญนั้นคือ “การควบคุมเพลิงไหม้”  ซึ่งมีความสำคัญอย่างมาก เพราะว่าถ้าหากว่าเรานั้นสามารถควบคุมสถาณการณ์ได้ ควบคุมเพลิงได้ในช่วงก่อนที่ไฟจะลุกลามไปใกลนั้นจะช่วยให้สามารถป้องกันอุบัติเหตและความเสียหายได้ง่ายขึ้นอย่างมาก  และทำให้การควบคุมสถาณการณ์นั้นทำได้ดีมากขึ้น รวมทั้งทำให้การสูญเสียนั้นน้อยลง และลดโอกาสการสูญเสียชีวิตมากขึ้น

ลดความเสี่ยงพื้นที่โดยรอบ

            ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม หรือ ตึกสูงนั้นจะมีการสร้างตึก และ โรงงานอุตสาหกรรมที่ติดกันดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะเกิดอันตราย และ เกิดการลุกลามของเพลิงเอาได้ ดังนั้นความสำคัญอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญอย่างมากเลยนั้นคือ ลดความเสี่ยงพื้นที่โดยรอบที่อาจจะเกิดเหตุลุกลามจากเพลิงได้ด้วยเช่นกัน

                ดังนั้นจะเห็นว่าการเลือกใช้ระบบ fire alarm นั้นมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมอย่างมาก และไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม และ ออฟฟิศ หรือ แม้แต่หมู่บ้านจัดสรรต่าง ๆ นั้นการมีระบบ fire alarm ไว้นั้นจะช่วยได้อย่างมากเพราะว่าจะช่วยป้องกันในเรื่องของการเกิดอัคคีภัย และ จะเห็นว่ายังช่วยได้อีกหลากหลายอย่างมากด้วยเช่นกัน