ระบบ fire alarm

ข้อสำคัญของ “ระบบเตือนอัคคีภัย” ที่เรานั้นควรรู้ไว้

ระบบ fire alarm นั้นเป็นหนึ่งในระบบที่จำเป็นอย่างมากภายในอุตสาหกรรมเพราะว่าเป็นระบบเตือนภัยที่จะช่วยภายในอุตสาหกรรมนั้นรู้ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารหรือไม่  ซึ่งนั้นจะทำให้เกิดความปลอดภัยต่อพนักงานอย่างมาก และ ส่งผลเกิดความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากด้วยเช่นกัน ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาดูกันว่า “ข้อสำคัญของระบบ fire alarm” นั้นจะมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมอย่างไรบ้าง การป้องกันอัคคีภัย             ระบบ fire alarm นั้นสิ่งสำคัญอย่างมากแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ “การป้องกันอัคคีภัย” เพราะว่าจุดประสงค์หลัก ๆ ของการที่ภายในอุตสาหกรรม และ อาคารสูงนั้นมีการติดตั้ง ระบบ fire alarm ไว้นั้นก็เพราะว่าป้องกันอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากหลากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าลัดวงจร หรือ แม้แต่สภาพอากาศที่ไม่เป็นใจส่งผลให้เกิดประกายไฟ

0 Comments